zmianaperspektywy.pl

Blog tematyczny o finansach i rozwoju osobistym

Biznes

Mentoring biznesowy – co warto wiedzieć?

Mentoring biznesowy – co warto wiedzieć?

Z punktu widzenia pracownika właściciel firmy to osoba, która jest pewna siebie, doświadczona i przede wszystkim doskonale radząca sobie w biznesie. Jak się jednak okazuje, często menedżerowie czy też prezesi firm również mają problemy z podejmowaniem decyzji, czy też poprawnym ocenieniem sytuacji. Powoduje to, że sięgają po pomoc mentorów biznesowych. Czym jest mentoring biznesowy i co powinno się o nim wiedzieć?

Mentoring biznesowy — co to jest?

Kim jest mentor biznesowy? Jak się okazuje, jest to osoba, która przede wszystkim charakteryzuje się ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu. Mentorzy mają długoletnią historię prowadzenia firmy lub też wcześniej przez długi czas pracowali na stanowiskach kierowniczych. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy, a także ogromnemu doświadczeniu mają możliwość przekazywania ich innym, potrzebującym pomocy osobom. Są oni w stanie doradzać w konkretnych sytuacjach, przedstawiać konkretne rozwiązania czy też możliwe alternatywy. Powoduje to, że mentoring może być wykorzystywany do rozwiązania codziennych problemów, lecz można z niego korzystać także w sytuacji, gdy chce się ukierunkować firmę i stworzyć dla niej ogólną strategię rozwoju.

Dlaczego warto korzysta z usług mentora biznesowego?

Głównym założeniem mentoringu jest korzystanie z wiedzy kogoś, kto osiągnął w biznesie sukces. Jest to osoba, która dzięki swoim umiejętnością pokonała w życiu wiele przeciwności i ma doświadczenie, jak sobie z nimi radzić. Co jednak sprawia, że powinno się z usług takiej osoby korzystać? Jakie korzyści można dzięki temu uzyskać?
W sytuacji, gdy prowadzi się własny biznes lub też nawet jest się na stanowisku kierowniczym, często nie ma się ogólnego obrazu sytuacji. Dochodzi bowiem do głosu osobiste zaangażowanie, które zaburza obiektywne ocenie wielu problemów. Z tego też powodu łatwo o podejmowanie błędnych i nietrafionych decyzji. W takiej sytuacji koniecznie należy skorzystać z usług mentora, który jako osoba niezaangażowana bezpośrednio w daną firmę, ma świeże spojrzenie na dane problemy i zagrożenia. Powoduje to, że firmy, które skorzystały z możliwości dawanych przez mentorów, wyraźnie szybciej się rozwijają i maksymalizują swoje zyski.

Jak przebiega praca mentora biznesowego?

Skoro już wiadomo, że korzystanie z usług mentora biznesowego to naprawdę ogromne korzyści dla firmy, warto się teraz zastanowić nad tym, jak konkretnie wygląda jego praca.
Podstawową sprawą w tym wypadku jest to, aby precyzyjnie ustalić cele i kierunek rozwoju danego przedsiębiorstwa. Powoduje to, że mentor swoją pracę zaczyna od zadawania licznych pytań w zakresie potrzeb i oczekiwań. Pozwoli to zwrócić uwagę na możliwości i zasoby, których firma na co dzień nie wykorzystuje, a następnie przekierować je w miejsca, które wymagają szczególnego potraktowania. Dodatkowo mentor dzielić się będzie osobistym doświadczeniem, pomoże rozwiązywać bieżące problemy, ale także utrzymywać motywację i determinację. Będzie przypominał o postawionych celach, pomagał w chwilach zwątpienia i czuwał nad tym, aby cała firma, lecz również osoba za nią odpowiedzialna nie zbaczała z obranej na początku ścieżki rozwoju.

Udostępnij