zmianaperspektywy.pl

Blog tematyczny o finansach i rozwoju osobistym

Poradniki

Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

Wielu pracodawców zastanawia się, jak wygląda proces zatrudniania cudzoziemca na terenie kraju. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi aspektami.

Ustalenie obywatelstwa

Wśród najważniejszych aspektów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców można wskazać konieczność ustalenia ich obywatelstwa. Dzięki temu można dowiedzieć się nieco więcej na temat kraju pochodzenia cudzoziemca. Od kraju pochodzenia zależna jest dalsza procedura, ponieważ dzięki uzyskaniu niezbędnych informacji możliwe jest ubieganie się o konkretną dokumentację. W niektórych przypadkach możliwe jest zatrudnienie jedynie na podstawie oświadczenia, a w innych niezbędne będzie pozwolenie na pracę.

Określenie stanowiska

Kolejnym etapem zatrudniania cudzoziemca jest określenie stanowiska, na którym dana osoba będzie zatrudniona. Od rodzaju stanowiska również zależna jest wymagana dokumentacja, czyli na przykład konieczność posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca wnioskuje o konkretny typ zezwolenia. Może to być na przykład pozwolenie na pracę sezonową lub tymczasową.

Test rynku pracy

W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie testu rynku pracy. Taka sytuacja najczęściej występuje, gdy stanowisko lub obywatelstwo wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Test rynku pracy jest pewnego rodzaju weryfikacją, która przeprowadzana jest przez Urząd Pracy. Dzięki testowi sprawdzane jest istnienie możliwości zaspokojenia potrzeb potencjalnego pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Od tej zasady istnieją wyjątki, które dotyczą konkretnych obszarów na terenie kraju.

Kompletowanie dokumentów

Zatrudnienie cudzoziemca wymaga również skompletowania zestawu niezbędnych dokumentów, a także dokonania wymaganych opłat. Oprócz tego konieczne będzie złożenie wniosku do stosownego urzędu, na przykład urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego. Poszczególne jednostki mogą mieć własne wymagania dotyczące niezbędnych formalności, dlatego warto się z nimi zapoznać przed składaniem wniosku. Zezwolenie wydawane jest w konkretnym urzędzie, dlatego nie ma przełożenia na inny urząd.

Oczekiwanie

Następnym etapem zatrudniania cudzoziemca jest oczekiwanie na decyzję ze strony urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego. Czas oczekiwania może być dość zróżnicowany. Pracodawca ma do dyspozycji pewne narzędzia, dzięki którym możliwe jest przyspieszenie czasu oczekiwania, które są zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jednak korzystanie z nich nie jest konieczne i pracodawca może po prostu oczekiwać na podjęcie decyzji przez urząd. Jednak czas oczekiwania na wydanie decyzji może trwać nawet do kilku miesięcy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

Zatrudnienie cudzoziemca

Ostatnim etapem całej procedury jest zatrudnienie cudzoziemca, jeśli już znajduje się na terenie kraju. Jednak jeśli znajduje się poza obszarem państwa to niezbędne będzie przekazanie oryginału wydanych dokumentów związanych z pozwoleniem o pracę cudzoziemcowi. Warto pamiętać, że zawarcie umowy z cudzoziemcem wymaga odpowiedniej formy pisemnej, którą będzie rozumiał przyszły pracownik.

Udostępnij