zmianaperspektywy.pl

Blog tematyczny o finansach i rozwoju osobistym

Poradnik

Zintegrowana obsługa nieruchomości – czym jest?

Zintegrowana obsługa nieruchomości – czym jest?

Obsługa nieruchomości w modelu zintegrowanym pozwala na realną optymalizację kosztów, poprawę funkcjonalności obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Jeden podmiot dostarcza i koordynuje wiele różnorodnych usług. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje cenny czas i może skupić się na najważniejszych obszarach swojej działalności. To jednak niejedyne zalety, jakie niesie za sobą profesjonalny Facility Management. W artykule omówimy, czym dokładnie jest zintegrowana obsługa nieruchomości i co daje właścicielom firm.

Czym jest Facility Management?

FM w dosłownym tłumaczeniu to zarządzanie udogodnieniami. W praktyce oznacza to jednak dużo więcej. Facility Management jest całościowym spojrzeniem na wszystkie procesy, przestrzeń i infrastrukturę obiektów, przy czym skupia się nie tylko na aspektach technicznych, ale również na zasobach ludzkich oraz finansowych. Inaczej mówiąc FM to zespół usług mających na celu wsparcie procesów biznesowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z obiektu, a także utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Jak wygląda zintegrowana obsługa nieruchomości?

Zintegrowana obsługa nieruchomości jest usługą realizowaną przez jeden podmiot zewnętrzny. Najważniejszą zasadą współpracy jest elastyczne podejście do potrzeb właścicieli oraz użytkowników obiektu. Jedna firma może dostarczyć różnorodne usługi, które w pewien sposób współdziałają ze sobą. Wymienić można tutaj m.in. usługi ochrony, porządkowe i obsługę techniczną nieruchomości. 

Z informacji zawartych na stronie https://serwis-techniczny.impel.pl/zintegrowana-obsluga-nieruchomosci/, dowiesz się więcej o Facility Management oraz o tym, jakie procesy możesz oddelegować na zewnątrz w ramach outsourcingu. Znajdziesz tam również atrakcyjną ofertę współpracy z jednym z liderów rynku usług. Warto zaznaczyć, że kooperacja z multibranżową firmą umożliwia skalowanie usług wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. 

Współpraca z najlepszymi, czyli dlaczego FM się opłaca

Obecnie poszukiwanym modelem współpracy w ramach Facility Management jest integracja wielu usług od jednego dostawcy. Kompleksowe zarządzanie różnymi usługami zapewnia ciągłość procesów, efektywne wykorzystanie personelu oraz gwarantuje szybką reakcję w razie wystąpienia awarii. Ułatwiony jest również kontakt w ramach obsługi nieruchomości. Klient kontaktuje się z jednym koordynatorem lub opiekunem. To realna oszczędność czasu oraz optymalizacja budżetów – za wszystkie usługi może być wystawiona tylko jedna faktura. W efekcie zyskuje się transparentność i optymalizację wydatków.

Zintegrowana obsługa nieruchomości nie byłaby możliwa, gdyby nie zaawansowana technologia. Cyfryzacja i automatyzacja procesów, a także rozwiązania IT, ułatwiają planowanie zadań i raportowanie oraz zmniejszają zapotrzebowanie na personel. Aplikacje służące do zarządzania obiektem mogą zawierać pełną dokumentację techniczną wszystkich budynków, systemów oraz urządzeń, będą przypominać o niezbędnych przeglądach i konserwacjach. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że wszystkie urządzenia i systemy będą działać prawidłowo.

Udostępnij