zmianaperspektywy.pl

Blog tematyczny o finansach i rozwoju osobistym

BiznesRozwój osobisty

Jakie zastosowanie ma etyka biznesu?

Jakie zastosowanie ma etyka biznesu?

Etyka w działalności gospodarczej jest również określana jako etyka biznesu. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest etyka w biznesie, a także jakie są jej podstawowe wartości.

Czym jest etyka biznesu?

Wyraz etyka wywodzi się od greckiego słowa ethos, które oznacza zwyczaj. Jest to dział filozofii zajmujący się tworzeniem systemów myślowych oraz badaniem moralności. Moralność to z kolei dyrektywy, którym nie da się zaprzeczyć, ale jednocześnie nie da się ich dowieść. Etyka biznesu opiera się na relacjach między pracownikiem a szefem. Ogólnie przyjęte reguły postępowania oraz przepisy prawa także regulują te relacje. Niezwykle ważne jest też przestrzeganie norm ustalonych przez społeczeństwo. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że opinia publiczna oraz środowisko na bieżąco weryfikują wszystkie normy. Podstawą działań każdej organizacji powinna być etyka w biznesie. Stworzenie dobrych relacji jest możliwe po dokładnym zapoznaniu się z nią. Po pewnym czasie etykę w biznesie można zastosować w praktyce. Można śmiało powiedzieć, że jest to drogowskaz, który kieruje postępowaniem pracowników oraz przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych wartości w etyce biznesu jest przejrzystość. Informacje o działaniach oraz decyzjach związanych z działalnością firmy trzeba udostępniać wtedy, gdy dotyczą w jakiś sposób społeczeństwa. Następną wartością jest odpowiedzialność, ponieważ firma musi być przygotowana na to, żeby odpowiadać za wszystkie ruchy, które oddziaływały na otoczenie. Trzeba też być gotowym na wycofanie się z błędnych decyzji lub wprowadzenie zmian. Etyka w biznesie stawia również na aktywną obecność w danym środowisku. Współdziałanie oraz aktywność na poziomie lokalnym jest kluczem do sukcesu. Przedsiębiorstwo nie może działać odseparowane od otoczenia.

Etyczne zachowanie

Etyczne zachowanie polega na tym, że wszystkie decyzje muszą być wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny oraz wiarygodny. Warto mieć na uwadze, że relacje oparte na zaufaniu można zbudować jedynie dzięki uczciwości. W długofalowej współpracy takie relacje są bardzo istotne, a dodatkowo wpływają pozytywnie na atmosferę w pracy. Etyka biznesu przywiązuje także dużą wagę do przestrzegania prawa. Przedsiębiorcy nie powinni łamać przepisów prawa, ponieważ są one po to, żeby ułatwiać życie wszystkim ludziom. Sankcjami prawnymi jest zagrożone prowadzenie działalności niezgodnie z prawem. Trzy poziomy globalne możemy wyróżnić w etyce biznesu. Są to poziomy mikro, mezo oraz makro. Etyki zawodowej dotyczy oczywiście poziom mikro. Poziom makro to opisywanie zjawisk ekonomicznych kluczowych z perspektywy wartości etycznych. Ważne, żeby wartości etyczne dotyczyły całego systemu gospodarczego. Kwestia nierówności społecznych, kultury oraz etycznego wymiaru polityki społecznej odgrywa w tym poziomie kluczową rolę. Uczciwie podejście do swojej pracy jest niezwykle ważne w relacjach międzyludzkich. Chodzi tu przede wszystkim o relacje między podwładnymi a przełożonym. Do osiągania dobrych wyników motywuje pracowników dobra atmosfera w zakładzie pracy.

Udostępnij